Bacaan Niat Sholat Fardhu

Sholat merupakan suatu ibadah yang menjadi kewajiban bagi setiap orang yang menganut agama Islam. Dalam Islam sholat yang diwajibkan yaitu ada 5 yang disebut dengan sholat wajib atau sholat fardhu. Dalil tentang kewajiban pada setiap muslim dan muslimah wajib sholat telah diatur oleh Allah SWT pada Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi “maka dirikanlah…

Read more